Jsme přesvědčeni o tom, že nabízíme skutečně kompletní služby v oblasti střech. Na požádání jsme schopni zajistit veškeré činnosti, související s veškerými námi nabízenými službami. Tím se rozumí: dovoz nového materiálu, odvoz a likvidace starého materiálu, včetně zajištění likvidace.